Ilość wyświetleń: 422

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026 dla Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Łączna kwota projektu (kwota dotacji i wkład własny Dotacjobiorcy) wynosi 25 000 zł, w tym dotacja w wysokości do 19 703,00 zł.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Klucze (dalej GPR) został opracowany na przełomie 2016 i 2017 roku. Przyjęty został uchwałą nr XXXVIII/236/2017 rady Gminy Klucze z dnia 27 kwietnia 2017 r. W ramach niniejszego projektu w maju i czerwcu 2018 roku przeprowadzono aktualizację GPR wynikającą z częściowej realizacji zadań zawartych w liście podstawowych projektów rewitalizacyjnych. Przyjęcie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2026 dla Gminy Klucze, umożliwi aplikowanie zarówno Gminie Klucze jak i innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych.