Ilość wyświetleń: 662

Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych


Odsłuchaj

Powrót
pałac

Projekt nr RPMP.04.04.02-12-0272/17 pn. „Adaptacja Dworku Dietla do nowych funkcji społecznych”, w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17

Wartość projektu w ramach wniosku: 5 780 545,88 zł

Dofinansowanie UE (65 %): 3.741.023,53 zł

Gmina Klucze rozpoczęła realizacje projektu, którego celem głównym jest adaptacja zabytkowego Dworu Dietla w Kluczach do potrzeb społecznych, uwzględniająca wytworzenie nowych przestrzeni dla aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej.

Modernizacja Dworku Dietla obejmuje prace ogólnobudowlane związane ze zmianą konstrukcji dachu, wymianą stropów nad parterem i piętrem oraz dostosowaniem pomieszczeń na parterze przedmiotowego budynku na sale konferencyjne z zapleczem sanitarnym, wykonaniem niezbędnych węzłów sanitarnych i pomieszczeń socjalnych dla istniejących na piętrze pomieszczeń biurowych oraz zaadaptowaniem archiwów i strychu na poddaszu na pokoje gościnne z ogólnodostępną salą wypoczynkową, które to poddasze będzie dostępne również poprzez projektowaną klatkę schodową.

 Prace konserwatorskie w obiekcie obejmą:

- zabiegi konserwatorskie wieży - cegła;

- zabiegi konserwatorskie wieży - elementy drewniane;

- zabiegi konserwatorskie - stolarka okienna i drzwiowa, kraty okienne, szafy wnękowe;

- zabiegi konserwatorskie - fasety i rozety;

- zabiegi konserwatorskie - klatka schodowa hallu (drewno), podwyższenie balustrady drewnianej z tralkami;

- zabiegi konserwatorskie - posadzka hallu;

- zabiegi konserwatorskie - elementy drewniane elewacji (piętro werandy).

 Szczegółowy plan wykorzystania obiektu przez różne grupy odbiorców przedstawia się następująco:

STAŁA WYSTAWA POKAZUJĄCA DZIEJE PAŁACU I RODU DIETLÓW – w części recepcyjnej odrestaurowanego obiektu powstanie stała ekspozycja ukazująca dziedzictwo pałacu i historię rodu Dietlów w Kluczach.

 WYDARZENIA KULTURALNE I SPOŁECZNE –

W zabytkowych, odnowionych wnętrzach planuje się szereg wydarzeń o charakterze kulturalno-społecznym. Będą to m.in. kameralne koncerty, wernisaże, spotkania literackie umożliwiające mieszkańcom gminy obcowanie w kulturą wyższą.

 WSPARCIE DLA NGO (sale, coworking) – z oferty skorzystają przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru gminy korzystający z pomieszczeń, sali konferencyjnej i

infrastruktury biurowej na pierwszym piętrze obiektu.

 INKUBATOR COWORKINGOWY – mikroprzedsiębiorcy i osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z powierzchni coworkingowej i sali typu

ilab. Inkubator znajdować się będzie w budynku położonym tuż obok Dworku Dietla.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA – jedna z sal – w razie potrzeby – będzie przekształcana w sale szkoleniową. Sala szkoleniowa będzie służyć prowadzeniu nieodpłatnych

szkoleń dla młodych przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych, związanych z działalnością programową Centrum Aktywności Społeczno-

Gospodarczej. Za wynajem sali oraz za szkolenia nie będą od uczestników pobierane żadne odpłatności.

 MINICENTRUM REHABILITACJI –Sala udostępniana będzie nieodpłatnie poprzez wcześniejsze powiadomienie osoby prowadzącej muzeum oraz minicentrum rehabilitacji.

 POKOJE GOŚCINNE - zostały stworzone w szczególności dla osób prowadzących szkolenia. Nie będą one wynajmowane komercyjnie i nie będą pobierane żadne opłaty za noclegi.

 WYDARZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU:

 20.03.2018 roku

- Wybór przez Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały nr 465/18 projektu Gminy Klucze do dofinansowania.

30.05.2018 roku

-  podpisanie umowy o dofinansowanie

30 maja - o godz. 10.00, w parku obok „Dworu Dietla” (Klucze, ul. Rabsztyńska 1) nastąpiło podpisanie umowy dotacyjnej na rewitalizację tego zabytkowego budynku. Dokumenty podpisali: Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i Wójt Gminy Klucze Norbert Bień.

30.08.2018 roku

podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji Dworku Dietla - ZRB Paciej Sp. z o. o. ,

06.09.2018 roku

 - przekazanie placu budowy wykonawcy robót budowlanych i konserwacyjnych