Ilość wyświetleń: 404

KLUCZEWSKA ERA KOMPUTERA


Odsłuchaj

Powrót
logo

Projekt „Kluczewska era komputera” realizowany przez Gminę Klucze sfinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich.

Cel projektu: Podniesienie  kompetencji cyfrowych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród osób, które ukończyły 25 rok życia z terenu Gminy Klucze.

Wartość projektu: 139 930,00 zł

Czas realizacji projektu: wrzesień 2018-luty 2019


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych, 16 godzinnych szkoleniach komputerowych mieszkańców w wieku powyżej 25 lat zamieszkujących Gminę Klucze.

Szkolenia odbywają się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach w systemie popołudniowym oraz weekendowym.

Istnieje możliwość wyboru modułu szkoleniowego w zależności od zainteresowań i potrzeb.


Kontakt: email: kluczewskaerakomputera@wp.pl

Biuro projektu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach


PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Oświadczenie o miejscu zamieszkania


Moduły szkoleniowe:

Rodzic w Internecie:

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany jest do rodziców/opiekunów. Poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Celem szkolenia jest pokazanie rodzicom dwóch stron Internetu, tej przyjaznej dzieciom i tej stanowiącej dla nich zagrożenie. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci. Nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych.

Terminy 16 godzinnych szkoleń do wyboru:

Grupa 1 – 17, 19, 20 październik

Grupa 2 – 8, 9, 10 listopad

Grupa 3 – 21, 23 ,24 listopad

Grupa 4 – 28, 30, 1 listopad / grudzień

Grupa 5 – 13, 14 ,15 grudzień

Grupa 6 – 10, 11 ,12 styczeń

Grupa 7 – 28, 29, 31, 4 styczeń / luty

Grupa 8 – 7, 8, 9 luty

Grupa 9 – 14, 15, 16 luty

Zajęcia od poniedziałku do piątku rozpoczynają się od godziny 16.30, w soboty od godziny 9.00.

 

Mój biznes w sieci:

Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla osób przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Kursanci nauczą się jak przez Internet założyć własną działalność i załatwiać większość spraw z nią związanych. Uczestnicy poznają jak można wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności poznają dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Na szkoleniu zostanie też poruszona kwestia zagrożeń płynących z sieci i praw autorskich. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

Terminy 16 godzinnych szkoleń do wyboru:

 Grupa 10 – 22, 23, 24, 29 październik

Grupa 11 – 5, 6, 7, 12 listopad

Grupa 12 – 21, 22 ,23 luty

Zajęcia od poniedziałku do piątku rozpoczynają się od godziny 16.30, w soboty od godziny 9.00.

 

Moje finanse i transakcje w sieci:

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu. Na szkoleniu przedstawione zostaną aspekty dotyczące bezpieczeństwa transakcji w Internecie oraz jak krok po kroku otworzyć konto, zarządzać nim i dokonywać płatności. Zostanie omówiony również profil zaufany i zagadnienia e-administracji.  Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

Terminy 16 godzinnych szkoleń do wyboru:

Grupa 13 – 25, 26, 27 październik

Grupa 14 – 15, 16, 17 listopad

Grupa 15 – 15, 16, 17, 18 styczeń

Zajęcia od poniedziałku do piątku rozpoczynają się od godziny 16.30, w soboty od godziny 9.00.

 

Działam w sieciach społecznościowych:

Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Terminy 16 godzinnych szkoleń do wyboru:

Grupa 16 – 3, 5, 10, 12 grudzień

Grupa 17 – 22, 23, 24, 25 styczeń

Grupa 18 – 30, 1, 2 styczeń / luty

Zajęcia od poniedziałku do piątku rozpoczynają się od godziny 16.30, w soboty od godziny 9.00.

 

Tworzę własną stronę internetową (blog):

Moduł „Tworzę własną stronę internetową” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

Termin 16 godzinnego szkolenia:

Grupa 19 – 11, 12, 13, 18 luty

Zajęcia od poniedziałku do piątku rozpoczynają się od godziny 16.30, w soboty od godziny 9.00.

 

Rolnik w sieci:

Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR.

Termin 16 godzinnego szkolenia:

 Grupa 20 – 3, 4, 5 styczeń

Zajęcia od poniedziałku do piątku rozpoczynają się od godziny 16.30, w soboty od godziny 9.00.

 

Kultura w sieci dla wszystkich:

Moduł „Kultura w sieci dla wszystkich” przeznaczony jest dla tych, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł.

Termin 16 godzinnego szkolenia:

 

Grupa 21 – 6, 7, 8 grudzień

Zajęcia od poniedziałku do piątku rozpoczynają się od godziny 16.30, w soboty od godziny 9.00.


Planowane efekty projektu:

Mieszkańcy Gminy Klucze powyżej 25 roku życia w wyniku udziału w projekcie nabędą podstawowe kompetencje cyfrowe według potrzeb i zainteresowań, tj:

  • Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej; Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach; Wysyłanie odbieranie poczty elektronicznej; Korzystanie z serwisów społecznościowych; Instalowanie oprogramowania lub aplikacji; Zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania; Korzystanie z oprogramowania do edytowania zdjęć, plików video lub audio; Założenie konta ePUAP i profilu zaufanego; Użycie profilu zaufanego w co najmniej 1 e-usłudze; Umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania; Instalowanie oprogramowania lub aplikacji; Przenoszenie plików między komputerami/urządzeniami.
  • Osoby, które zdobędą umiejętności cyfrowe, zyskają je również po to, by intensywniej angażować się w działania ważne dla rozwoju gminy, zapisane w lokalnych strategiach i politykach. Nabycie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców pozwoli na usprawnienie funkcjonowania instytucji publicznych, a w dłuższej perspektywie czasowej –na optymalizację kosztów działalności przedsiębiorstw prowadzących działalność opartą na internetowych kanałach sprzedaży, komunikacji i dystrybucji. Skutkować to będzie możliwością uzyskania znacznych oszczędności przez poszczególne podmioty. Wśród korzyści płynących dla Gminy z realizacji projektu można wyróżnić także:

– zwiększenie udziału w życiu społecznym potęgowane rosnącym wykorzystywaniem i udostępnianiem usług cyfrowych i rynku internetowego,

– obniżenie kosztów funkcjonowania życia codziennego, poprzez ograniczenie wydawania środków pieniężnych np. na zdobywanie wykształcenia i nowych umiejętności, naukę i rozszerzanie zainteresowań,

– dostęp do różnorodnych usług i komunikacji elektronicznej pozwoli ograniczyć np. koszty użycia telefonów i energii, umożliwi załatwianie spraw formalnych np., przez elektroniczne biura podawcze w urzędach i instytucjach publicznych.

  • Na zakupionym w ramach projektu sprzęcie będzie realizowane podnoszenie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Klucze, zarówno dla pracowników w szkołach jak i nieformalnych grup, które z własnej inicjatywy będą chciały podnosić kompetencje cyfrowe. Jako wartość dodana po realizacji projektu – Gmina będzie dysponować wyszkolonymi instruktorami na swoim terenie, dysponującymi gotowymi scenariuszami szkoleń do wykorzystania w przyszłości oraz odpowiednim sprzętem komputerowym.

 

Galeria zdjęć