Ilość wyświetleń: 436

Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminach Bukowno, Klucze i Bolesław


Odsłuchaj

Powrót
logo

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020., pn: „ Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym”, Oś 4 priorytetowa: Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr.

W projekcie liderem jest Gmina Klucze w partnerstwie dwóch Gmin: Bukowno oraz Bolesław.

Wartość projektu dla wszystkich gmin partnerskich wynosi: 2 375 617,64 zł.

Kwota dofinansowania dla wszystkich gmin partnerskich wynosi: 2 339 984,04 zł.

W tym dla Gminy Klucze:

Wartość projektu: 973 882,97 zł

Kwota dofinansowania: 959 318,71

Termin realizacji: 2017 r.- 2020 r.

Cel projektu: poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszanie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań, co realizowane jest poprzez wymianę niskosprawnych  kotłów zasilanych paliwem stałym na kotły węglowe o wysokich parametrach ekologicznych.  

Projekt jest skierowany do indywidualnych  gospodarstw na terenie Gminy Klucze.

Załączniki:

1. 4.4.3.zip (11182KB)

Galeria zdjęć