Ilość wyświetleń: 449

Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach


Odsłuchaj

Powrót
logo

Projekt dofinansowany w ramach przyznania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania zagospodarowana zostanie przestrzeń w centrum Klucz, zlokalizowana przy Dworku Dietla. Powstanie m.in. ciąg ścieżek dla pieszych wyposażonych w elementy małej infrastruktury, altana wypoczynkowa oraz fontanna położona pomiędzy Dworkiem Dietla a budynkiem „Starej Gminy”. Ponadto w miejscu dawnego amfiteatru wykonana zostanie zabudowa wokół istniejącego obelisku w formie fragmentu schodów amfiteatru. Nawiązywać będzie do nieistniejącego już amfiteatru i stanowić wraz z oświetleniem oprawę dla obelisku i ewentualnych uroczystości z nim związanych. Będzie to jedno z kilku w Parku, miejsce spotkań lub wypoczynku. Oprócz tego pojawią się nowe latarnie a niektóre obiekty zostaną podświetlone. Teren zostanie uporządkowany i zyska nowe oblicze. Stanie się miejscem przyjaznym dla mieszkańców w każdym wieku.

Kwota otrzymanego dofinasowania wynosi 500 000,00 zł,przy czym całość zadania to koszt 997 439,21 zł.

Galeria zdjęć