Ilość wyświetleń: 423

Pole Bitwy pod Krzywopłotami - etap II


Odsłuchaj

Powrót
1

Projekt dofinansowany  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju"

Kwota dofinansowania ze środków MKiDN: 140 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 300 000,00 zł

Termin realizacji:  01.04.2020 r. - 31.12.2020 r.

Celem zadania jest odrestaurowanie i udostępnienie do zwiedzania częściowo zachowanych fortyfikacji polowych z czasów bitwy pod Krzywopłotami, znajdujących się w otoczeniu Wzgórza Św. Krzyża w Bydlinie, będącego w całości w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Zadanie stanowić będzie kontynuację i uzupełnienie działań podjętych w przedmiotowym miejscu pamięci przez Gminę Klucze w 2018 roku pn. "Pole bitwy pod Krzywopłotami", realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach Programu WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI I TRWAŁYMI UPAMIĘTNIENIAMI W KRAJU 2018. Pozwoli to na dokończenie rozpoczętych działań dążących do stworzenia spójnej przestrzeni eksponującej zarówno kluczowe wydarzenia historyczne związane z miejscem pamięci, jak i walory krajobrazu.

Projekt obejmuje: odrestaurowanie i udostępnienie zwiedzającym kolejnego odcinka okopów wraz odpowiednią infrastrukturą; wykonanie instalacji monitoringu i oświetlenia terenu wzgórza; opracowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Wszystkie prace zostaną poprzedzone działaniami przygotowawczymi polegającymi na wykonaniu: ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, ewidencji zieleni, prac porządkowych w zakresie zieleni.

Poszczególne działania będą prowadzone odpowiednio pod nadzorem konserwatorskim, ornitologicznym, archeologicznym i inwestorskim.

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Galeria zdjęć