Ilość wyświetleń: 414

Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego


Odsłuchaj

Powrót

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w partnerstwie z Gminą Klucze, Gminą Olkusz oraz Gminą Wolbrom realizuje projekt pn. „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‐2020.

Głównym celem projektu jest wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych oraz turystycznych w powiecie olkuskim o łącznej długości około 45,4 km

W ramach projektu powstanie trasa przebiegająca przez główne atrakcje gmin Olkusz, Klucze i Wolbrom, w tym m.in. utworzenie pętli – dookoła Zalewu Wolbromskiego (która będzie stanowić trasę turystyczną) oraz pętli prowadzącej do tzw. "Róży Wiatrów" przez teren Pustyni Błędowskiej.

W ramach projektu:

    wykonane zostanie oznakowanie drogowego na odcinkach o długości ok. 10,5 km,

    wykonane zostanie oznakowanie turystycznego na odcinkach o dł. ok. 19,65 km,

    wykonane zostanie utwardzenia szlaku oraz oznakowania turystycznego na odcinkach o dł. ok. 15,24 km,

    powstaną również miejsca odpoczynku dla potrzeb rowerzystów.

 

Oś priorytetowa: 6 Dziedzictwo Regionalne

Działanie: 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Poddziałanie: 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR

Wartość projektu: 6 481 546,72 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 4 158 560,26 zł