Ilość wyświetleń: 422

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW PUBLICZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH RYCZÓWEK I CIEŚLIN W GMINIE KLUCZE


Odsłuchaj

Powrót
logo

Projekt „MODERNIZACJA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW PUBLICZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH RYCZÓWEK I CIEŚLIN  W GMINIE KLUCZE”, dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej dwóch obiektów publicznych Gminy Klucze.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu: 4.3.2. Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na projekt zostało przyznane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości: 1 639 900,57 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

dotyczy obiektów:

1.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku,

2.Dom Ludowy w Cieślinie.

W obu obiektach zaplanowano następujące rodzaje prac (wariant optymalny wg audytów energetycznych):

-termomodernizacja przegród- docieplenie ścian, stropów, stropodachów, wymiana poszycia dachowego,

-wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej- wymiana wszystkich starych okien i drzwi zewnętrznych na nowe o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła, okna

wyposażone w nawiewniki powietrza

-modernizacja oświetlenia- wymiana starych, tradycyjnych źródeł światła w obiekcie na nowe, energooszczędne oświetlenie z wykorzystaniem technologii LED

-modernizacja systemu grzewczego - budowa kondensacyjnej kotłowni gazowej z automatyką pogodową oraz całym, niezbędnym wyposażeniem (indywidualnym

opomiarowaniem, pompami i zaworami itp.), z wymianą starego gazowego kotła grzewczego na nowy kondensacyjny, wymiana instalacji rozprowadzającej (piony i poziomy),

montaż nowych grzejników o znikomej bezwładności cieplnej, wyposażonych w zawory termostatyczne wraz z wymianą armatury niezbędnej do prawidłowej pracy instalacji

-budowa instalacji fotowoltaicznych- pracujących na potrzeby własne obiektów: w Ryczówku moduł polikrystaliczny 14 sztuk paneli PV, w Cieślinie - moduł polikrystaliczny 16 sztuk paneli PV.


Galeria zdjęć