Ilość wyświetleń: 576

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski


Odsłuchaj

Powrót
logoProjekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Proekologiczny projekt, , którego liderem jest Stowarzyszenie – Zielony Pierścień Tarnowa, będzie realizowany w 31 gminach: Biskupicach, Bukownie, Charsznicy, Ciężkowicach, Gdowie, Gołczy, Gromniku, Jodłowniku, Kluczach, Kłaju, Kozłowie, Krzeszowicach, Książu Wielkim, Lisiej Górze, Miechowie, Myślenicach, Niepołomicach, Olkuszu, Rabce - Zdroju, Racławicach, Ryglicach, Skrzyszowie, Słaboszowie, Tarnowie, Trzyciążu, Tuchowie, Wieliczce, Wierzchosławicach, Wolbromiu, Zakliczynie i Żabnie.

Dzięki projektowi, na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz gruntach położonych na terenie tych gmin zostanie zamontowanych łącznie blisko 6 tysięcy sztuk instalacji odnawialnych źródeł energii: ponad 3 tys. instalacji fotowoltaicznych, około 2,8 tys. kolektorów słonecznych i 39 pomp ciepła. Wyprodukują one łącznie: 14 319,45 MWhe/rok energii elektrycznej oraz 8 765,60 MWht/rok energii cieplnej. Energia elektryczna produkowana przez instalacje będzie wykorzystywana przez odbiorców, niedobory energii będą uzupełniane z sieci, a nadwyżki produkcji - magazynowane w sieci. Uzyskana ciepła woda użytkowa będzie zużywana w całości na potrzeby własne obiektów. W gospodarstwach domowych na terenie Gminy Klucze powstanie 45 instalacji fotowoltaicznych oraz 15 instalacji solarnych.

Całkowita wartość projektu to ponad 110 mln zł, a wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 59,2 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu dla Gminy Klucze wynosi 1 276 527,60 zł, w tym 688 075,01 zł to dofinansowanie dla Gminy Klucze.

W ramach projektu na terenie w/w gmin powstanie łącznie ok. 6 tysięcy instalacji OZE.

 

ZOBACZ PREZENTACJE  na temat instalacji fotowoltaicznej oraz  instalacji solarnej >>>>

 


 

Informacje dla uczestników projektu Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

 

Na dole artykułu, w plikach do pobrania, znajdują się dokumenty dla uczestników projektu.