Ilość wyświetleń: 467

Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik"


Odsłuchaj

Powrót
Flaga Unii Europejskiej


Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury "Papiernik", numer: RPMP.11.02.00-12-0805/17

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Kwota dofinansowania: 4 508 055,74 zł

Całkowita wartość projektu: 11 486 396,65 zł

Cel główny projektu: zmniejszenie skali deficytów społecznych w podobszarze rewitalizacji w Kluczach, dzięki wielokierunkowej aktywizacji mieszkańców, uwzględniającej aktywność społeczną, gospodarczą, zawodową, a także aktywność osób starszych i niepełnosprawnych.

Cel bezpośredni projektu: rozbudowa i modernizacja Domu Kultury Papiernik do potrzeb społecznych, uwzględniająca adaptacje przestrzeni na cele aktywności kulturalnej, integracyjnej i gospodarczej.

Projekt zakłada przebudowę i modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury, której celem jest zapewnienie wysokiego standardu obiektu kultury zgodnego z obecnymi wymogami, wynikającymi zarówno z obowiązujących przepisów, a także oczekiwań mieszkańców. Odnosi się to zarówno do wyglądu budynku jak i wyposażenia.

Galeria zdjęć


Wnętrze sali kinowej DK
Wnętrze sali kinowej DK "Papiernik" przed remontem
Wnętrze sali kinowej DK
Wnętrze sali kinowej DK "Papiernik" przed remontem
DK
DK
DK
DK "Papiernik" przed remontem
DK
DK "Papiernik" przed remontem
DK
DK "Papiernik" przed remontem
DK
DK "Papiernik" przed remontem
DK
DK "Papiernik" przed remontem
DK
DK "Papiernik" przed remontem
DK
DK "Papiernik" przed remontem
DK
DK "Papiernik" przed remontem
DK
DK "Papiernik" przed remontem
DK
DK "Papiernik" przed remontem
DK
DK "Papiernik" przed remontem
DK
DK "Papiernik" przed remontem
DK
DK "Papiernik" przed remontem
DK
DK "Papiernik" w trakcie remontu
logo - Fundusze Europejskie
logo - Fundusze Europejskie
DK
DK "Papiernik" w trakcie remontu
DK
DK "Papiernik" w trakcie remontu - tablica informacyjna -nazwa projektu
DK
DK "Papiernik" w trakcie remontu
DK
DK "Papiernik" w trakcie remontu
DK
DK "Papiernik" w trakcie remontu
DK
DK "Papiernik" w trakcie remontu
DK
DK "Papiernik" w trakcie remontu
DK
DK "Papiernik" w trakcie remontu
DK Klucze - Postępy prac - wrzesień 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - wrzesień 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - wrzesień 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - wrzesień 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - wrzesień 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - wrzesień 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - wrzesień 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - wrzesień 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.
DK Klucze - Postępy prac - listopad 2022 r.