Data publikacji: 2022-09-01

Ilość wyświetleń: 480

Środowiskowy Dom Samopomocy typ BD na terenie Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót
Tablica informacyjna o dofinansowaniu

Gmina Klucze otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 350 710,00 zł na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na realizacji inwestycji mającej na celu utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – typ BD, na terenie Gminy Klucze, pod adresem: Osada 15, 32-310 Klucze. 

W ramach dotacji celowej zostaną wykonane prace budowlane pomieszczenia w budynku Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach na Osadzie.

Efektem realizacji zadania będzie utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ BD. Nowoutworzony ośrodek wsparcia będzie przeznaczony dla 20 uczestników, w tym dla 15 uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu.

Utworzenie ośrodka wsparcia da możliwość zapewnienia wsparcia dziennego osobom z niepełnosprawnością intelektualną, z spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi a objęcie ich całościowym wsparciem przyczyni się do utrzymania funkcjonowania osób z niepełnosprawnością na dobrym poziomie, a także do zwiększenia ich samodzielności.

Planowany termin uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy to 1 kwietnia 2023 rok.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach ośrodka wsparcia dla siebie lub swoich bliskich, prosimy o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Kluczach, tel. 32 642-84-67 lub 32 642-94-01

Klucze, dn. 01.09.2022 r.