Data publikacji: 2023-01-02

Ilość wyświetleń: 414

Środowiskowy Dom Samopomocy typ BD na terenie Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót
Tablica informacyjna o dofinansowaniu

Zakończono prace realizowane w ramach otrzymanych przez Gminę Klucze środków finansowych w formie dotacji celowej w wysokości 350 709,78 zł na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na realizacji inwestycji mającej na celu utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – typ BD, na terenie Gminy Klucze.

Celem przyznania środków jest rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapewnienie standardu usług określonych w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Wykonano prace budowlane pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 60,75 m2 w budynku Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach na Osadzie. Obecnie, pomieszczenie jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, w ramach dotacji zakupiono pierwsze wyposażenie celem zaopatrzenia wyremontowanego pomieszczenia oraz pozostałych sal przeznaczonych na funkcjonowanie ŚDS w sprzęty niezbędne co realizacji zadań wspierająco-aktywizujących.

Efektem realizacji prac jest utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób, z czego:

 15 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną

Planowany termin uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy to 1 kwietnia 2023 rok.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach ośrodka wsparcia dla siebie lub swoich bliskich prosimy o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Kluczach, tel. 32 642-84-67 lub 32 642-94-01


Klucze, d. 02.01.2023 r.