Ilość wyświetleń: 498

Centrum Doświadczania Świata Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego - REKRUTACJA


Odsłuchaj

Powrót
plakat


Rekrutacja dla dzieci i młopdzieży do Centrum Doświadczania Świata mieszczącego się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

Ogłaszamy rekrutację dla dzieci i młodzieży do  Centrum Doświadczania Świata mieszczącego się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

Zapewnimy:

  • naukę, zabawę i wypoczynek
  • pomoc w nauce, rozwój pasji i zainteresowań
  • zajęcia terapeutyczne, kompensacyjne, logopedyczne, integracji sensorycznej, biblioterapię i in.
  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe tj. umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresję kulturalną, porozumiewanie się w językach obcych
  • organizację uroczystości, bezpłatne wyjazdy kulturalne i wyjazd wakacyjny
  • poczęstunek

 

Zapraszamy

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży Regionalnego

 

Galeria zdjęć