Strategia Rozwoju Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Sprawozdanie z konsultacji społecznych dot. Strategii Rozwoju Gminy Klucze

Raport z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032.

Przejdź do artykułu

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Klucze

Przejdź do artykułu

Wyniki ankiety dot. Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022 - 2032

W załączniku poniżej przedstawiamy wyniki ankiety przeprowadzonej na potrzeby sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022 - 2032.

Przejdź do artykułu

Przystępujemy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032 r.

Gmina Klucze przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032 w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Przejdź do artykułu

Strategia Rozwoju Gminy Klucze. Zachęcamy do wypełnienia ankiety

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Klucze Uchwały nr LXVI/418/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie opinii mieszkańców w sprawach najistotniejszych w kontekście dalszego rozwoju gminy.

Przejdź do artykułu