Gmina Klucze

Komunikat do właścicieli psów

8 lutego 2019

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi psów, które biegają bez dozoru właściciela, apelujemy, aby nie wypuszczać zwierząt luzem i nie narażać na niebezpieczeństwo pogryzienia ludzi, w szczególności dzieci. Jednocześnie uczulamy, by nie krzywdzić swoich zwierząt domowych – zapewnić im schronienie, dostęp do wody i możliwość ruchu (bez stałego, dłuższego niż 12 godzin, trzymania na uwięzi).

 

KOMUNIKAT

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi psów, które bez opieki swobodnie biegają na terenie naszej gminy, przypominamy właścicielom i opiekunom psów,że zobowiązani do zabezpieczenia miejsca przebywania swoich zwierząt w taki sposób, by nie miały możliwości samodzielnie opuszczać posesji i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców, a szczególnie dzieci.

PRZYPOMINAMY:

 1. Właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swego zwierzęcia. 
 2. Psy wyprowadzane są wyłącznie na smyczy.
 3. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wówczas, gdy jest on w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
 4. Należy niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych tj. chodniki, zieleńce.
 5. Psa należy szczepić przeciwko wściekliźnie wg zaleceń lekarza weterynarii nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

ZABRANIA SIĘ:

 1. Wypuszczania psów bez opieki.
 2. Pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli nie znajduje się on na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się na zewnątrz.
 3. Wpuszczanie zwierząt do piaskownic, na place zabaw.

Informujemy posiadaczy psów, że zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego ponoszą oni pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody. Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscach publicznych.

Należy pamiętać, że do sprawowania należytej kontroli nad zwierzęciem zobowiązuje Kodeks wykroczeń. Wskazuje on, w art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”

 

Pamiętajmy jednak przy tym, by zadbać o swoje zwierzęta domowe!

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Pies musi mieć zapewnione schronienie przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego i wody.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Komunikat dla właścicieli psów

  Komunikat dla właścicieli psów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-08
Data publikacji:2019-02-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:973