Ilość wyświetleń: 393

Dofinansowanie WFOŚiGW w Krakowie na edukację ekologiczną


Odsłuchaj

Powrót
WFOŚiGW

Zadanie pn. „Program aktywnej edukacji i aktywizacji ekologicznej dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Klucze” otrzymało dofinansowanie w kwocie 33 483,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”.

Celem zadania jest podniesienie świadomości ekologicznej i upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, a także aktywizacja ekologiczna dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Klucze. Tematyka zadania porusza przede wszystkim zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, ochroną zasobów wody i bioróżnorodności.

W ramach zadania przeprowadzono konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Klucze, którego laureaci wzięli udział w wyjazdowych warsztatach edukacyjnych we Wrocławiu (relacja z warsztatów zostanie przedstawiona w następnym artykule).

Kolejne działanie projektu to warsztaty terenowe dla dzieci pn. „Tajemniczy świat borów”, odbywające w pobliżu żeremi bobrów europejskich na rzece Tarnówka. Podczas zajęć terenowych prowadzone są obserwacje przyrodnicze, których celem jest także wzbudzenie empatii wśród uczestników do tego gatunku gryzoni oraz poznanie siedliska bytowania bobrów, ich biologii i behawioryzmu, zrozumienia roli tych zwierząt w ekosystemie. Dzięki spotkaniom terenowym uczestnicy zrozumieją również zagadnienia dotyczące retencji wodnej, w szczególności w obliczu obecnych zmian klimatu. Dzieci biorące udział w warsztatach już pracują nad prezentacją w formie filmu, który zostanie umieszczony na serwisie YouTube i ulotką edukacyjną, za pomocą których podzielą się zdobytą wiedzą, podejmując jednocześnie walkę o zerwanie z powszechnie panującym stereotypem bobrów, powszechne zrozumienie faktu, że to człowiek wywołuje szkody w środowisku naturalnym m.in. poprzez zanieczyszczenie środowiska wpływające na zmianę klimatu, sztuczną zmianę biegów rzek itp. i konieczne jest podjęcie działań powstrzymujących degradację przyrody.

Przygotowane materiały zostaną udostępnione m.in. na naszej stronie internetowej.