Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb)/przydomowych oczyszczalni


Odsłuchaj

Powrót

WZORY DOKUMENTÓW: sprawozdanie/ wykaz nieruchomości

Dokumenty dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Przejdź do artykułu

EWIDENCJA udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych - aktualizacja

Przejdź do artykułu

Ewidencja firm - opróżnianie zbiorników bezodpływowych

15 czerwca 2021 EWIDENCJA udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Przejdź do artykułu

EWIDENCJA udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Przejdź do artykułu

Obowiązek zgłoszenia do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników na nieczystości ciekłe

16 czerwca 2021 Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przejdź do artykułu

WZÓR ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI GMINNEJ ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Przejdź do artykułu

EWIDENCJA udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Przejdź do artykułu

EWIDENCJA udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych - aktualizacja

Przejdź do artykułu

EWIDENCJA udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Przejdź do artykułu