Ilość wyświetleń: 100

ANKIETA - Problemy społeczne i propozycje ich rozwiązania


Odsłuchaj

Powrót

20 stycznia 2016

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych Mieszkańców Gminy Klucze oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.

Szanowni Mieszkańcy i Mieszkanki Gminy Klucze!

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych Mieszkańców Gminy Klucze oraz zgłaszania pomysłów na ich  rozwiązanie. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.  
Wskazania mieszkańców  zostaną wzięte pod uwagę  w pracach nad zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Klucze na lata 2016-2020.

Strategia będzie  dotyczyć całej gminy i obejmie następujące zagadnienia społeczne:

 • przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój przedsiębiorczości
      sytuację rodzin, w tym rodzin wielodzietnych,
 • problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, seniorów,  dzieci i młodzieży,
 • bezdomność, uzależnienia, przemoc,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • dostęp do edukacji, kultury i rekreacji, zagospodarowanie czasu wolnego różnych grup,
 • aktywność społeczną i obywatelską  mieszkańców,
 • inne dotyczące  tematyki społecznej;

  Tworzenie planów strategicznych to ważny czas dla rozwoju Gminy, wtedy określane są aktualne problemy i planowane rozwiązania.  Powstałe w ten sposób plany będą określać działania samorządowców i urzędników przez kolejne kilka lat.

  Prosimy o wypełnienie  krótkiej ankiety (2 pytania) w terminie do 20 lutego 2016 r.

  Nie zmarnuj okazji, zgłoś swoje pomysły! Wspólnie mamy szansę stworzyć dobry dokument, który będzie służył nam wszystkim!

  Link do ankiety http://1drv.ms/1PdVyKp