Ilość wyświetleń: 384

Zakończono kolejny etap przebudowy drogi w Cieślinie


Odsłuchaj

Powrót
Przebudowa drogi w Cieślinie

24 listopada 2015

Budowa magistrali wodociągowej oraz odbudowa nawierzchni jezdni w Cieślinie zbliża się do końca

Trwająca od lutego bieżącego roku przebudowa drogi w Cieślinie powoli dobiega końca. Fragment drogi powiatowej o długości 1970 metrów był w ostatnim roku miejscem realizacji strategicznej inwestycji wodociągowej. Jej realizatorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkusz, które wykonuje ją w ramach projektu "Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo – Hutniczy Bolesław”.

Prace w Cieślinie były jednymi z najistotniejszych w zakresie realizacji głównego celu projektu, jakim było zapewnienie mieszkańcom powiatu olkuskiego dostępu do wody pitnej ze źródeł triasowych i jurajskich, po zakończeniu eksploatacji rudy cynku i ołowiu przez kopalnię ZGH Bolesław. Wiązało się to z tym, że przez teren tej miejscowości przebiega druga, obok Kolbarku, główna magistrala wodociągowa, która będzie dostarczać wodę do naszych domów i zakładów pracy.

W miniony weekend w Cieślinie została nałożona ostania ścieralna warstwa asfaltu, dzięki której w chwili obecnej droga jest już całkowicie przejezdna i gwarantuje bardzo wysoki komfort poruszania się. W nielicznych miejscach pozostały jeszcze ślady obecności ekip budowlanych, które znikną wraz z zakończeniem ostatniego etapu remontu polegającego na budowie chodnika. Przestrzeń dla ruchu pieszych ma być poprowadzona od strony cmentarza do kościoła, by za świątynią przenieść się na przeciwległą stronę jezdni, gdzie będzie prowadzona w stronę miejscowego sklepu.

Warto nadmienić, że wraz z nową nawierzchnią, został także położony asfalt przy zajazdach autobusowych w pobliżu przystanków, a także umocniono skarpę w pobliżu kościoła, która od dawna groziła osunięciem i zagrażała stabilności drogi.

Swojego zadowolenia ze zbliżającej się ku końcowi inwestycji nie kryje Wójt Gminy Klucze. Jak podkreśla Norbert Bień „remont tej drogi jest jednym z priorytetów władz gminnych i powiatowych. Realizacja tej inwestycji przy okazji prac Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, jest wyrazem tego, że pewne sprawy można realizować wspólnie na zasadach partnerstwa i racjonalności działań. Muszę przypomnieć, że to dopiero początek inwestycji na tej drodze powiatowej. W przyszłym roku, mamy zamiar aplikować wraz z powiatem o środki zewnętrzne na kontynuację inwestycji w kierunku Kwaśniowa Dolnego. Przewiduje, że remont mógłby się rozpocząć w 2017 roku, by w dalszym czasie przenieść się na ostatni fragment tej drogi na odcinku drogi powiatowej pomiędzy Kwaśniowem Górnym a Rodakami przez Ryczówek”

Galeria zdjęć


Zakręt przed Bydlinem
Zakręt przed Bydlinem
Wjazd od strony Kwaśniowa przed nałożeniem warstwy ścieralnej
Wjazd od strony Kwaśniowa przed nałożeniem warstwy ścieralnej
Wjazd od strony Kwaśniowa przed nałożeniem warstwy ścieralnej
Wjazd od strony Kwaśniowa przed nałożeniem warstwy ścieralnej
Fragment drogi przy kościele przed ostatnimi pracami
Fragment drogi przy kościele przed ostatnimi pracami
Droga przy kościele po zakończeniu prac
Droga przy kościele po zakończeniu prac
Droga przy kościele po zakończeniu prac
Droga przy kościele po zakończeniu prac
Droga w pobliżu sklepu
Droga w pobliżu sklepu
Zatoka autobusowa
Zatoka autobusowa
Droga w kierunku Bydlina
Droga w kierunku Bydlina