Ilość wyświetleń: 82

INFORMACJA - dot. zadania publicznego pn. Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników K.S. „Legion” Bydlin.


Odsłuchaj

Powrót

Klucze 28.10.2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.

INFORMACJA

Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 27 października 2022 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników K.S. „Legion” Bydlin.

• Klub Sportowy „Legion” Bydlin

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie do dnia 4 listopada 2022 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Partyzantów 1, w godzinach pracy Urzędu Gminy lub elektronicznie na adres :

klucze@gmina-klucze.pl.