Ilość wyświetleń: 82

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego


Odsłuchaj

Powrót

8 sierpnia 2018

INFORMACJA

Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,, Organizowanie rajdów pieszych’’.

• Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie do dnia 16 sierpnia 2018 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Partyzantów 1, w godzinach pracy Urzędu Gminy lub elektronicznie na adres :

klucze@gmina-klucze.pl.