Ilość wyświetleń: 354

Wieloletni Program Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi


Odsłuchaj

Powrót

2 grudnia 2019

Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020-2024.