Ilość wyświetleń: 93

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego


Odsłuchaj

Powrót

7 października 2020

INFORMACJA

Wójt Gminy Klucze informuje, że w dniu 05 października 2020 roku do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Klub Kreatywnych Dzieciaków – zajęcia pozalekcyjne w świetlicy w Zalesiu Golczowskim”.

Stowarzyszenie „Razem dla Zalesia”

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie do dnia 14 października 2020 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Partyzantów 1, w godzinach pracy Urzędu Gminy lub elektronicznie na adres :

klucze@gmina-klucze.pl.