Ilość wyświetleń: 363

INFORMACJA O PRZEBIEGU NABORU NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI


Odsłuchaj

Powrót

            W dniach 7-28 sierpnia b.r. przeprowadzono otwarty nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Nabór przebiegł zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. W trakcie naboru wpłynęła tylko jedna deklaracja przedstawiciela organizacji pozarządowych.

            Nie wpłynęły zgłoszenia od przedstawicieli wszystkich kategorii grup interesariuszy w liczbie wymaganej Regulaminem Komitetu Rewitalizacji. W związku z tym planuje się ogłoszenie naboru uzupełniającego.