Ilość wyświetleń: 92

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 16 listopada 2022 r.


Odsłuchaj

Powrót

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KRAKOWIE II
z dnia 16 listopada 2022 r.
        
            Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje wyborców o siedzibie lokalu obwodowej komisji wyborczej
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Klucze, zarządzonych na dzień 15 stycznia 2023 r.:


Nr obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1
sołectwo Klucze, głosują tylko wyborcy zamieszkujący ulice: Zawierciańska, Hardego, Słoneczna, Partyzantów, Dworska, Nowa, Studzienna, Rabsztyńska
Urząd Gminy Klucze, sala narad, parter, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze