Ilość wyświetleń: 62

Ogłoszenie


Odsłuchaj

Powrót

15 listopada 2021

Wójt Gminy Klucze informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2022.

Dokumenty związane z ogłoszonym naborem:

Uchwała Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28.11.2016r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu.

Zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu.

Rozliczenie wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu.

Wnioski powinny być złożone w terminie do 30 LISTOPADA 2021r

do godz. 15.30 na Dziennik Podawczy – Urząd Gminy Klucze.

Przed złożeniem wniosków stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udziela pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi: Pan Jarosław Rak, tel.: 32 642 85 08 wew. 70.