Data publikacji: 2022-12-06

Ilość wyświetleń: 285

Z MYŚLĄ O SENIORACH


Odsłuchaj

Powrót

Kilka dni temu ruszyła tegoroczna edycja konkursu ofert w ramach rządowego programu wieloletniego „Senior+” 2021-2025. Wnioski samorządy mogą składać do 5 stycznia 2023 roku.

1,1 tys. Domów i Klubów „Senior+” w Polsce

- Chcemy, aby seniorzy mieli możliwość realizacji swoich pasji oraz żeby byli bardziej aktywni. Takim celom służy tworzenie Domów i Klubów „Senior+”. W całej Polsce mamy już prawie 1,1 tys. takich placówek, zależy nam, aby ich przybywało. Zachęcam samorządy do udziału w kolejnej edycji programu – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Małopolski „Senior +” rośnie w siłę

W Małopolsce dzięki rządowemu wsparciu funkcjonują już 23 Dzienne Domy „Senior+” oraz 74 Kluby „Senior+”.

- W Małopolsce w roku 2022 do samorządów trafiło ponad 4,3 mln zł na utworzenie 8 i funkcjonowanie 62 ośrodków. Na terenie województwa działa łącznie 97 placówek „Senior+”, w których jest prawie 2,5 tys. miejsc dla seniorów. Niedługo ta liczba zwiększy się o kolejne 152 miejsca – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu

Seniorzy dzięki placówkom „Senior+” mogą rozwijać swoje zainteresowania i spędzać wspólnie czas. Miejsca te obejmują usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Seniorzy mogą tam znaleźć prawdziwą bezpieczną przystań.

- Wiemy jak ważni są seniorzy. Dlatego opiekę nad nimi traktujemy priorytetowo. Domy „Senior+” i Kluby „Senior+” w pełni realizują założenia polityki senioralnej rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Opiera się ona na trzech filarach: Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność. Zachęcam małopolskie samorządy do rozwijania sieci takich ośrodków w naszym województwie. Troska o seniorów to nasza wspólna sprawa – przypomina wojewoda Kmita.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Dzienny Dom „Senior+” zapewnia co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo). Klub „Senior+” zapewnia tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług.

- Celem strategicznym Programu jest zwiększenie uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. W latach 2021-2025 rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył na realizację programu w sumie 300 mln złotych, po 60 mln złotych rocznie – przypomina wojewoda Łukasz Kmita.

Nabór na rok 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2023 rok.

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego.

- Program obejmuje dofinansowanie kosztów utworzenia ośrodka wsparcia „Senior+”, które wynosi do 400 000 zł na utworzenie Dziennego Domu „Senior+”, oraz do 200 000 zł na utworzenie Klubu „Senior+” - wyjaśnia wojewoda małopolski Łukasz Kmita

Dofinansowanie do kosztów funkcjonowania (na jedno miejsce miesięcznie) już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach programu, wyniesie do 400 zł w Dziennym Domu „Senior+” lub 200 zł w Klubie „Senior+”.

Wnioski do Wojewody Małopolskiego należy składać w terminie do 5 stycznia 2023 roku.

Więcej informacji o programie wieloletnim „Senior+”:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wieloletni-senior-na-lata-2021-2025

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-edycja-programu-senior-rusza-nabor-wnioskow

Źródło: MUW